12 sự kiện tiêu biểu của ngành giáo dục-đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 12

sự kiện

tiêu biểu

của ngành trong năm 2011.

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định: Phát

triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là

quốc sách hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh đổi mới căn bản toàn diện nền

giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân

chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục

và Đào tạo cùng phối hợp tổ chức một số cuộc hội thảo, làm việc với các

nhà khoa học, các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, các trường đại

học và viện nghiên cứu khoa học để tổ chức xây dựng Đề án Đổi mới căn

bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

2. Bộ Chính trị ban hành Chỉ

thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 về phổ cập giáo dục

mầm non

cho trẻ 5

tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng

cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người

lớn.

Với mục tiêu tổng quát là nâng cao trình độ dân trí một cách

toàn diện, mở rộng giáo dục mầm non, hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo

dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ

tuổi và trung học cơ sở với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao, tiến

tới phổ cập giáo dục trung học ở những nơi có điều kiện; Cơ bản xóa mù

chữ và ngăn chặn tái mù chữ ở người lớn; Đẩy mạnh công tác phân luồng

học sinh sau trung học cơ sở đi đôi với phát triển mạnh và nâng cao chất

lượng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông gắn với dạy nghề nhằm

đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất

nước.

3. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 nhận được sự quan tâm góp ý của toàn xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học, lấy ý kiến

đóng góp của các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các Sở Giáo dục và

Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, nhiều tổ chức chính trị-xã

hội, các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục.

Nhiều phương tiện truyền

thông đã liên tục đăng tải ý kiến của các nhà giáo, cán bộ quản lý và

các tầng lớp nhân dân góp ý hoàn thiện dự thảo Chiến lược.

4. Dự

thảo Luật giáo dục đại học được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các nhà

khoa học, nhà giáo và cán bộ quản lý quan tâm nghiên cứu, góp ý và đã

được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII.

5. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực,” ngành

Giáo dục đã kết hợp hài hòa giữa “chống” và “xây” bằng việc tổ chức

sáng tạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong nhà trường nhằm

xây dựng được môi trường sư phạm lành mạnh, thiết lập trật tự, kỷ cương

trong nhà trường và trong thi cử, làm chuyển biến căn bản ý thức tự

giác học tập của học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng

kết bốn năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ

tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong

giáo dục.

Từ năm học 2011-2012, việc thực hiện Chỉ thị số 33 của Thủ

tướng Chính phủ gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của

ngành, trở thành hoạt động thường xuyên trong mỗi nhà trường, mỗi cơ sở

giáo dục.

6. Tiếp tục triển khai đổi mới quản lý giáo dục đào tạo theo hướng tăng cường phân cấp gắn với nâng cao trách nhiệm.

Sau

khi Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 quy

định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục,

Bộ Giáo dục và Đào tạo

đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng

Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV), qua đó thay

đổi cơ bản công tác quản lí giáo dục ở các cấp, bảo đảm phân cấp triệt

để nhưng thống nhất, tập trung và thông suốt trong hệ thống.

Bộ

giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục đại học theo

hướng: Đổi mới việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh tiến sỹ, thạc sỹ, đại

học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT);

Đổi mới việc mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến

sỹ của các cơ sở đào tạo (Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT và số

08/2011/TT-BGDĐT).

7. Ban hành nhiều chính sách về phát triển giáo dục đối với những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Cụ thể là: Chính

sách phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề của các tỉnh Tây Nguyên

và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên, Vùng Đồng bằng sông

Cửu Long giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 1951/QĐ-TTg ngày 02/11/2011,

số 1033/QĐ-TTg ngày 30/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ); Đề án Củng cố

và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn

2011-2015 (Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính

phủ).

8. Giáo dục mầm non tiếp tục được quan tâm, thông qua

việc ban hành các chính sách hỗ trợ nhà giáo (Quyết định số

45/2011/QĐ-TTg và số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); Trẻ em mầm

non được hỗ trợ ăn trưa (Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC);

Hỗ trợ cho học sinh bán trú (Thông tư liên tịch số

65/2011/TTLT-BGGĐT-BTC-BKHĐT).

9. Ban hành phụ cấp thâm niên

cho nhà giáo (Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ),

theo đó nhà giáo đủ 5 năm giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ

cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh

đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi,

phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.

10. Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 322) Sau

10 năm thực hiện Đề án, đã có 4.590 người đi học đại học và sau

đại học tại 832 cơ sở đào tạo ở 34 nước đã và đang đào tạo

cho trên 150 trường đại học, cao đẳng một lực lượng đáng kể giảng

viên có trình độ sau sau đại học cho các trường trọng điểm.

Đội

ngũ giảng viên này dần kế nhiệm công việc của lớp cán bộ

trước đây, góp phần nâng cao chất lượng của các trường đại học

và góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

11.

Các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế đạt kết

quả cao, với 23/23 thí sinh dự thi đạt giải, trong đó có hai Huy chương

Vàng, 5 Huy chương Bạc, 15 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen.

Đặc biệt,

với việc giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương

Đồng, đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam đứng trong tốp 15 đoàn có kết

quả cao trên tổng số 82 nước và vùng lãnh thổ tham gia.

Đây là kết quả

cao nhất, là sự tiến bộ vượt bậc cả về số lượng và chất lượng huy chương

qua bảy lần tham gia kỳ thi Olympic Tin học quốc tế.

12. Thực

hiện Nghị quyết số 50/2010/QH12 của Quốc hội, Bộ giáo dục và Đào tạo

tăng cường thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

và các cơ sở liên kết đào tạo với nước ngoài, xử lý nghiêm các vi phạm.

Qua đó, đã đình chỉ tuyển sinh (năm 2012) 3 trường và 12 ngành thuộc 4

trường khác; cảnh báo 3 trường chưa có đất, 4 trường chưa xây dựng

được cơ sở đào tạo độc lập ; quyết định xử phạt hành chính, đình chỉ

hoạt động tuyển sinh, đào tạo đối với 4 đơn vị liên kết đào tạo với nước

ngoài trái pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *