ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên trên 16.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (

ACB

) được

tăng vốn điều lệ

từ 12.885 tỷ đồng lên 16.627 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của ACB thông qua.

Bên cạnh

chấp thuận

cho ACB, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ACB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, tuân thủ quy định của pháp luật về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo Luật Các tổ chức tín dụng; giám sát việc

chuyển nhượng cổ phần

của các cổ đông nước ngoài, để đảm bảo ACB và các cổ đông nước ngoài tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định tại Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

[Tăng vốn ngân hàng: Áp lực đè nặng trên vai các ông lớn]

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, ACB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *