Báo cáo về thực trạng nhà tái định cư trước 11/6

Các tỉnh, thành phố trực thuộc thuộc Trung ương phải khẩn trương báo cáo về thực trạng nhà ở tái định cư cho Bộ Xây dựng trước ngày 11/6/2010.

Đây là nội dung chính trong công văn mới đây Bộ Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Xây dựng nhận thấy quản lý nhà ở tái định cư là một vấn đề hết sức phức tạp và chưa được nghiên cứu một cách toàn diện về chính sách đầu tư

xây dựng

cũng như quản lý sử dụng. Do đó, Bộ yêu cầu các tỉnh, thành phố cần phải sớm báo cáo về thực trạng, nhu cầu nhà ở tái định cư đến năm 2015 và 2020 trên địa bàn các địa phương.

Trong báo cáo, các địa phương cũng cần nêu rõ những khó khăn, bất cập trong lĩnh vực quản lý dạng nhà đặc biệt này.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu báo cáo rõ về các cơ chế chính sách đặc thù trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp do chính các địa phương này ban hành.

Trên cơ sở những

báo cáo

này, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, từ đó đề xuất những cơ chế, chính sách để thống nhất quản lý nhà ở tái định cư trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2010./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.