Bất động sản cần cơ chế tài chính để phát triển

Cần sớm xây dựng

cơ chế tài chính

để phát triển

thị trường bất động sản, đặc biệt là cơ chế tài chính phát triển nhà ở là một

trong những đề xuất của Tổ chuyên gia liên ngành của Ban Chỉ đạo Trung ương về

chính sách

nhà ở

và thị trường bất động sản

Trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động đến thị trường bất động sản, dự

báo cung-cầu cũng như xem xét tính quy luật tương đối của thị trường những năm

vừa qua, Tổ chuyên gia liên ngành cho rằng cơ chế tài chính được xác định như

một yếu tố quan trọng giúp thị trường nhạy cảm này phát triển ổn định, bền vững

trong giai đoạn tới.

Trong năm 2010, sự phát triển của thị trường bất động sản vẫn tiếp tục phụ

thuộc nhiều vào

nguồn vốn

tín dụng

ngân hàng. Vì vậy, các chính sách tài chính

tiền tệ cần phải rất linh hoạt để vừa đảm bảo không tạo ra “bong bóng” trên thị

trường bất động sản, nhưng cũng không thắt chặt đột ngột gây “đổ vỡ” thị trường

trên diện rộng.

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách về xây dựng, tài

chính tiền tệ liên quan tới thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ góp phần

tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường phát triển.

Một số cơ chế, chính sách được đề xuất áp dụng trước mắt là tạm thời

giãn, hoãn thu thuế thu nhập cá nhân đối với mua bán bất động sản; qui định về

huy động vốn trong quá trình triển khai dự án

bất động sản

; qui định về cho vay

kinh doanh bất động sản dựa trên thế chấp; quy định về khuyến khích phát triển

nhà ở cho thuê.

Về lâu dài, các chuyên gia đề xuất nghiên cứu thí điểm thành lập Quỹ tiết

kiệm

nhà ở

để hỗ trợ người lao động có điều kiện mua nhà. Cùng đó là thí điểm

thành lập mô hình Quỹ đầu tư tín thác bất động sản.

Đây là hình thức đầu tư theo ủy quyền của các nhà đầu tư nhỏ và quỹ này

được phép đầu tư 100% vốn vào bất động sản. Hiện nay, loại hình quỹ này đã thành

công ở rất nhiều quốc gia./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *