Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng vụ Học viện Múa Việt Nam đào tạo chui

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được công văn số 1016/BVHTTDL-ĐT ngày 1/4 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo trung học cơ sở, trung học phổ thông và cấp

bằng tốt nghiệp

trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên

Học viện Múa Việt Nam

.

Trong công văn trả lời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay trong trường hợp trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) tổ chức đào tạo đầy đủ chương trình theo Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT ngày 1/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp thì Học viện Múa Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh theo thẩm quyền. Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý để Học viện Múa Việt Nam được in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

[Đề nghị tháo gỡ vướng mắc về đào tạo ở Học viện Múa Việt Nam]

Bộ Giáo dục và Đào tạo

cũng đồng ý để Học viện Múa Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong trường hợp học sinh đã hoàn thành chương trình theo quy định tại Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định khung trung cấp chuyên nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Học viện Múa Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung trên để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hội phụ huynh của 325 học sinh từ K40 đến K43 đang học hệ trung cấp và học viên từ K2 đến K6 đang học hệ cao đẳng tại Học viện Múa Việt Nam đã đồng loạt kêu cứu khi con em mình đã học xong mà không có bằng vì Học viện Múa Việt Nam đào tạo không được phép đào tạo văn hóa nhưng vẫn tự đứng ra tổ chức lớp dạy văn hóa cho học viên./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *