Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tại HoSE

Theo Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), ngày 19/12/2011, Bộ trưởng

Bộ Tài chính

đã ký Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, ông Trần Đắc Sinh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị  kiêm

Tổng giám đốc

của HoSE được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của

HoSE

thay cho ông Nguyễn Đoan Hùng.

Đồng thời, bà Phan Thị Tường Tâm, Phó tổng giám đốc của Sở, được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc HoSE thay ông Sinh.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Trà làm Ủy viên Hội đồng quản trị.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 26/12.

Linh Chi (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *