Bổ sung chính sách hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở

Ngày 29/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số

67/2010/QĐ-TTg về việc

sửa đổi

, bổ sung một số điều của Quyết định

167/2008/QĐ-TTg ra ngày 12/12/2008, về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về

nhà ở

.

Phạm vi áp dụng chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở có sự thay đổi.

Theo

Quyết định

, các đối tượng trong diện này gồm những hộ có đủ ba điều kiện là đang cư trú

tại các thôn, làng, bản, ấp, phum, sóc (gọi chung là thôn, bản) trực thuộc

phường, thị trấn hoặc xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhưng sinh

sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp.

Cùng đó, các địa phương sử dụng ngân sách địa phương để bố trí kinh phí

quản lý triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ

hộ nghèo

về nhà ở với mức tối đa

không quá 0,5% tổng số kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ và vốn vay Ngân hàng

Chính sách Xã hội để thực hiện chính sách theo quy định.

Bộ Tài chính sẽ hướng

dẫn cụ thể các địa phương thực hiện nội dung này.

Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.