Bộ Xây dựng đề xuất lập Quỹ tín thác bất động sản

Nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu vốn cho thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã đề xuất việc phải thành lập Quỹ tín thác bất động sản.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 vừa được Bộ xây dựng soạn thảo để trình Chính Phủ phê duyệt.

Theo đó, Quỹ tín thác bất động sản là mô hình quỹ chuyên đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nói chung và nhà ở nói riêng. Quỹ này sẽ có chức năng huy động vốn nhàn rỗi của các người dân thông qua phát hành chứng chỉ quỹ.

Toàn bộ số

vốn

này sẽ được đầu tư cho thị trường nhà ở và

bất động sản

, từ đó khắc phục tình trạng chỉ trông chờ vào ngân hàng như hiện nay. Bộ Xây dựng kỳ vọng, quỹ tín thác bất động sản sẽ tạo được động lực mới cho lĩnh vực phát triển nhà ở.

Tuy nhiên, do mô hình

quỹ tín thác

bất động sản là một trong những cách chứng khoán hóa bất động sản (thông qua chứng chỉ quỹ), vì vậy Bộ cũng đã

đề xuất

các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế những nguy cơ do chứng khoán hóa bất động sản đem lại theo hướng quy định cụ thể các tiêu chuẩn về nhân lực, nguồn vốn, quản lý rủi ro, chế độ báo cáo…

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề xuất cần sớm đưa

quỹ tiết kiệm

nhà ở vào thực hiện, nhằm hỗ trợ cho người có nhu cầu nhà ở nhưng mức thu nhập hạn chế./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *