Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý bất động sản

Ngày 6/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành

Chỉ thị 2196/CT-TTg

về một số giải

pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản.

Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý

trong việc kiểm tra, thẩm định, cho phép đầu tư các dự án phát triển nhà ở, đầu

tư kinh doanh bất động sản.

Để đạt được những mục tiêu trên, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ Bộ Xây

dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu bổ sung, hoàn

thiện hệ thống luật pháp về nhà ở và kinh doanh bất động sản theo hướng tăng

cường vai trò, trách nhiệm của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành Trung ương trong

việc quản lý thống nhất về phát triển nhà ở và hoạt động kinh doanh bất động

sản; xây dựng cơ chế, chính sách và hướng dẫn các địa phương thực hiện theo đúng

quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh

bất động sản

, quản lý về cơ cấu hàng

hóa bất động sản nhà ở (kể cả nhà ở thương mại,

nhà ở

xã hội, nhà ở cho người có

thu nhập thấp ở đô thị).

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các địa phương

trọng điểm có nhiều dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, rà soát các dự án;

kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở triển khai thực hiện

nghiêm chỉnh quy định dành 20% diện tích đất xây dựng nhà ở đã đầu tư xây dựng

hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án để xây dựng nhà ở xã hội; báo cáo Thủ tướng

Chính phủ kết quả rà soát, kiểm tra trong quý 1/2012.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh các chương trình xây

dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp tại

khu đô thị và các chương trình mục tiêu hỗ trợ nhà ở tại khu vực nông thôn;

nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ trong quý 1/2012 Đề án nhà ở cho thuê,

trong đó chú trọng phát triển nhà ở xã hội để cho thuê và Đề án Quỹ tiết kiệm

nhà ở.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất và báo cáo Chính phủ trong quý

2/2011 về thuế bất động sản nhằm hạn chế đầu cơ, sử dụng có hiệu quả tài nguyên

đất đai, bất động sản; nghiên cứu, sửa đổi quy định về thuế thu nhập cá nhân đối

với hoạt động chuyển nhượng bất động sản cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, Bộ Tài chính trình Chính phủ trong quý 1/2012 Nghị định hướng dẫn thi

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, trong đó điều chỉnh

mô hình quỹ đầu tư bất động sản nhằm hỗ trợ vốn cho thị trường thông qua kênh

thị trường chứng khoán. Hạn chế việc cho các cá nhân vay kinh doanh bất động

sản.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân

hàng thương mại, tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP

ngày 24/2/2011 của Chính phủ, bảo đảm tín dụng bất động sản có tốc độ tăng

trưởng và tỷ trọng hợp lý, an toàn, phù hợp với chính sách điều hành tín dụng

chung.

Trước mắt, giảm tăng trưởng và tỷ trọng tín dụng bất động sản với lộ trình hợp

lý, tránh gây sốc, đồng thời áp dụng các biện pháp tăng tính thanh khoản, tránh

đóng băng thị trường, tác động xấu lan truyền đến hệ thống các tổ chức tín dụng

và đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu để

có hướng dẫn các tổ chức tín dụng thực hiện chính sách tín dụng phù hợp với tiến

trình tái cơ cấu thị trường bất động sản; chỉ đạo các tổ chức tín dụng bố trí

nguồn vốn để cho vay đầu tư các dự án phát triển nhà ở để bán, cho thuê phục vụ

đối tượng thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế

xuất, khu kinh tế; cho các đối tượng có nhu cầu thực sự vay mua nhà để ở.

Trước

mắt hạn chế cho vay bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án khởi công mới,

các dự án bất động sản cao cấp; giám sát chặt chẽ để hạn chế việc cho các cá

nhân vay kinh doanh bất động sản.

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chủ trì, phối

hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương rà soát, tiếp tục cho vay đối với các dự

án bất động sản sẽ hoàn thành và có khả năng bán, thu hồi vốn đầu tư trong năm

2012.

Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình cấp tín dụng bất động

sản của các tổ chức tín dụng, phát hiện và xử lý kịp thời các khoản nợ quá hạn,

ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương phải rà soát, kiểm tra các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, có

biện pháp đảm bảo các dự án được triển khai đồng bộ hệ thống hệ tầng kỹ thuật,

hạ tầng xã hội; kiên quyết thu hồi hoặc dừng các dự án chậm triển khai, đã giao

đất nhưng không sử dụng quá thời gian quy định của pháp luật.

Tùy theo tình hình và điều kiện của các địa phương, cho phép chuyển đổi các dự

án nhà ở thương mại sang phục vụ cho mục đích tái định cư và các loại hình nhà ở

xã hội để cho thuê giá rẻ nếu phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển các

loại hình nhà ở này của địa phương; cho phép điều chỉnh cơ cấu sản phẩm của từng

dự án nhà ở thương mại, nhà ở thu nhập thấp cho phù hợp với nhu cầu của thị

trường.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải tăng cường công tác kiểm

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, phát triển nhà

ở, kinh doanh bất động sản, kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật,

kể cả thu hồi giấy phép kinh doanh và dự án đầu tư hoặc đề nghị các cơ quan chức

năng truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho

doanh nghiệp, người dân; tăng cường công tác quản lý hoạt động của thị trường,

của các sàn giao dịch bất động sản, bảo đảm yêu cầu về tính công khai, minh bạch

của thị trường bất động sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *