Chưa bán hết số nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Mục tiêu bán hết số lượng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo

Nghị định 61/CP vẫn chưa thể hoàn thành trong năm 2010 như kế hoạch đề ra.

Tính đến hết ngày 31/12/2010, trên toàn quốc đã bán được 290.300 trên tổng số

332.000 căn nhà thuộc diện được bán, mới đạt gần 87,4%.

Bộ Xây dựng nhận định tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định

61/CP diễn ra chậm do lực lượng cán bộ thực hiện công tác này tại một số địa

phương còn mỏng, yếu về chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, nhiều người dân không có nhu cầu mua nhà theo Nghị định 61/CP.

Theo khảo sát của Bộ Xây dựng, hầu hết số nhà ở thuộc diện này còn tồn đọng lại

hiện nay đều là những trường hợp có hồ sơ phức tạp. Đa phần các hộ dân đang thuê

nhà ở đó có nhiều khó khăn nên việc giải quyết bán nhà cần thêm thời gian

nhất định. Do đó, cơ quan chức năng cũng cần bổ sung văn bản hướng dẫn giải

quyết những hồ sơ đã nhận trong năm 2010 gồm hướng dẫn thời hạn giải quyết,

chính sách áp dụng trong việc bán nhà…

Từ thực tế này, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ cho phép các địa phương tiếp tục

giải quyết

thủ tục bán nhà

ở cho những trường hợp đã nộp đơn mua nhà từ ngày

31/12/2010 trở về trước.

Thời hạn giải quyết các trường hợp này là đến hết 30/6/2011 và vẫn được áp dụng

chính sách hiện hành về bán

nhà ở

thuộc

sở hữu nhà nước

cho người đang thuê theo

Nghị định 61/CP cũng như chế độ ưu đãi miễn, giảm quyền sử dụng đất và tiền nhà

theo quy định tại văn bản pháp luật./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *