Chuyển cơ quan CSĐT nguyên lãnh đạo TP. Bảo Lộc giao đất tái định cư sai đối tượng

Ngày 27/4, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận thanh tra số 395/TB-TTr về thanh tra việc giao đất ở tái định cư và giao đất ở không qua hình thức đấu giá đối với 84 hộ tại địa bàn TP. Bảo Lộc.

Kết luận thanh tra xác định, ông Nguyễn Quốc Bắc – Nguyên Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình thực hiện đã có sai phạm trong việc giao đất ở

tái định cư

và đất ở không qua hình thức đấu giá.

Cụ thể, tháng 2/2015, nguyên Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đã giao đất ở tái định cư cho 18 trường hợp (20 lô đất) trái quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Giao đất ở không qua đấu giá cho 42 trường hợp (51 lô đất) không đủ điều kiện, trong đó có 4 trường hợp giao vượt hạn mức đất, là trái quy định của Luật Đất đai 2013.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị chuyển hồ sơ vụ nguyên lãnh đạo TP. Bảo Lộc giao đất tái định cư và đất ở trái quy định sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Trong 60 trường hợp được bố trí tái định cư và giao đất không thông qua

đấu giá

trái quy định như nói trên, khi thẩm định hồ sơ thì Phòng TN&MT TP. Bảo Lộc khẳng định các trường hợp này không đủ điều kiện bố trí tái định cư và giao đất không qua đấu giá. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Bắc vẫn ký 59 quyết định giao đất và chỉ đạo ông Lê Trọng Tuấn – Phó Chủ tịch UBND Thành phố ký 1 quyết định giao đất.

Ngoài ra, mặc dù không có chức năng tham mưu giao đất nhưng ông Nguyễn Quốc Bắc vẫn giao cho Trung tâm tư vấn, đầu tư – xây dựng và phát triển quỹ đất Thành phố thực hiện công việc này. Quá trình thực hiện, trung tâm này không trình thẩm định, phê duyệt với 24 phương án và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung sau khi triển khai dự án lại không phù hợp với phương án ban đầu, là không đúng quy định.

“Không thông báo cho người có đất thu hồi về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai là vi phạm khoản 1, 2 Điều 86 Luật Đất đai 2013 về bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở”

, thông báo kết luận thanh tra nêu.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND Lâm Đồng giao Sở Nội vụ đôn đốc và tham dự họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo UBND TP. Bảo Lộc qua các thời kỳ. Tổng hợp báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kiểm điểm theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với thủ trưởng, cá nhân các phòng ban có liên quan trong việc tham mưu giao đất.

Thanh tra tỉnh còn kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật về lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với ông Nguyễn Quốc Bắc- Nguyên Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc và ông Hoàng Văn Thân – Nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP. Bảo Lộc.

Phương Anh Linh

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *