Cử tri kiến nghị Hà Nội không lấy đất dự án tái định cư làm sân golf

Đây là kiến nghị được nêu tại báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp HĐND TP Hà Nội.

Trả lời về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, dự án Khu tái định cư Hoà Phú (nằm trong Đô thị Hoà Lạc đang được nghiên cứu, lập quy hoạch) được Thủ tướng Chính Phủ giao cho UBND tỉnh Hà Tây trước đây làm chủ đầu tư, mục tiêu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng KCN cao Hoà Lạc và các dự án khác tại khu vực Hoà Lạc.

Cử tri kiến nghị Hà Nội không sử dụng đất khu dự án tái định cư Hòa Phú (huyện Quốc Oai) để xây dựng sân golf (Ảnh minh hoạ).

Năm 2002, Bộ Xây dựng có quyết định số 1019 phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Hoà Phú, quy mô diện tích 220ha với tính chất dành tái định cư các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại khu: Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội và các khu khác kể cả việc tái định cư tại chỗ dân cư thuộc khu vực thôn Hoà Phú.

Sau 14 năm, đến năm 2016, UBND TP có quyết định số 1076 về việc chuyển giao chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, kỹ thuật và xã hội khu tái định cư Hoà Phú từ Ban Quản lý dự án Khu tái định cư Hoà Phú sang UBND huyện Quốc Oai, trong đó giao: “UBND huyện Quốc Oai tiếp nhận nguyên trạng dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội Khu tái định cư Hoà Phú; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND TP xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc dừng triển khai dự án”.

Liên quan đến dự án sân golf, UBND TP Hà Nội cũng cho biết, về chủ trương của Thành uỷ và quy hoạch sân golf, tháng 9/2016 ban cán sự Đảng UBND TP đã có Tờ trình báo cáo Thường trực Thành uỷ về việc bổ sung

quy hoạch sân golf

tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội (Nhà đầu tư đề xuất dự án là Công ty CP Đầu tư Hùng Thắng) đề nghị thường trực Thành uỷ chấp thuận chủ trương giao UBND TP chủ đạo cơ quan chức năng cập nhập dự án sân golf tại xã Phú Mãn vào đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoà Lạc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt làm cơ sở để lập và triển khai dự án theo quy định.

Sau đó 1 tháng, Thường trực Thành uỷ có Thông báo số 432 về bổ sung quy hoạch sân golf tại xã phú Mãn, huyện Quốc Oai. Giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung dự án sân golf tại xã Phú Nam, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai vào đồ án Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hoà Lạc, tỷ lệ 1/10.000, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Đến tháng 5/2017, Thành uỷ Hà Nội có Thông báo số 726 về kết luận của Thường trực Thành uỷ về việc lập quy hoạch và đầu tư xây dựng đô thị Hoà Lạc, trong đó: Đồng ý với các nội dung đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoà Lạc đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 và đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND TP về việc tổ chức thực hiện đối với các Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết của đô thị Hoà Lạc tại Báo cáo số 138 ngày 12/4/2017.

Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoà Lạc, tỷ lệ 10.000 do Viện nghiên cứu lập đã rà soát các dự án đã nghiên cứu, cập nhật các hạng mục đầu tư phù hợp (được Thành uỷ chỉ đạo, UBND TP cho phép cập nhật, bổ sung vào đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoà Lạc), trong đó có sân golf tại xã Phú Mãn, xã Hoà Thạch huyện Quốc Oai.

Hiện nay, đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoà Lạc tỷ lệ 1/10.000 đang được hoàn chỉnh theo góp ý của Bộ Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về chỉ đạo của UBND TP, ngày 18/2/2020, UBND TP đã có công văn số 257/UBND-ĐT về việc xem xét đề xuất của UBND huyện Quốc Oai về công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật – xã hội dự án khu tái định cư Hòa Phú, huyện Quốc Oai.

Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan bổ sung đề xuất về phương án quản lý, sử dụng diện tích khu đất đã được đầu tư giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật báo cáo UBND TP, hoàn thiện dự thảo báo cáo UBND Thủ tướng Chính phủ.

Thuận Phong

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *