Đề nghị xét tặng danh hiệu cho hơn 600 nhà giáo

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân,

Nhà giáo ưu tú năm 2012 đã họp phiên cuối cùng gồm 9/9 thành viên

tham dự dưới sự chủ trì của ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng

quyết định chốt danh sách các nhà giáo đủ số phiếu được đề nghị Thủ

tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân-Nhà giáo ưu tú

năm 2012 gồm 40

nhà giáo nhân dân

và 572

nhà giáo ưu tú

. Danh sách này

đã được công bố công khai trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo và

gửi về các đơn vị.

Đợt xét tặng

lần này có 637 hồ sơ, với 591 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo

ưu tú và 46 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân của 15

bộ, ngành, địa phương.

Danh hiệu Nhà giáo nhân

dân và Nhà giáo ưu tú là

danh hiệu

vinh dự của Nhà nước nhằm tôn vinh

những

nhà giáo

, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu,

có tài năng sư phạm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục

của đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được

học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.

Do

vậy, Hội đồng đã chỉ đạo, việc bình xét cần phải được tiến hành cẩn

trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục.

Trong quá trình xét tặng, cần chú ý tới

các nhà giáo là người dân tộc thiểu số; công tác tại vùng sâu, vùng xa;

trực tiếp là giáo viên, giảng viên đặc biệt là giáo viên ở các cấp mầm

non, tiểu học; các nhà giáo sắp nghỉ hưu theo chế độ, là thương binh…

Hội đồng cũng đã thảo luận về tình hình đơn thư,

trong đó có 6 lượt đơn thư phản ánh về 8 trường hợp nhưng chỉ có 4

trường hợp có trong danh sách đề nghị xét tặng của các bộ, ngành./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *