Diễn đàn vai trò của giáo dục đại học đối với tăng trưởng xanh

Giáo sư Li Yansong, Phó Giám đốc

Đại học Bắc Kinh

nhất mạnh các đại học nên điều chỉnh chương trình và các thức đào tạo, chú trọng giáo dục môi trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực xanh, đồng thời hợp tác chặt chẽ nhằm phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, hướng tới xây dựng một Trái Đất tươi đẹp và có ích cho đời sau.

(TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.