Giáo sư, phó giáo sư phải giao tiếp được tiếng Anh

Ngày 22/9, Người phát ngôn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Chánh Văn phòng

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

phó giáo sư

-tiến sỹ khoa học Phạm Mạnh Hùng đã có công văn chính thức gửi các cơ

quan báo chí cho biết:

“Trong mấy ngày qua, một số phương

tiện thông tin đại chúng đã đưa tin không chính xác về yêu cầu trình độ

ngoại ngữ đối với ứng viên xét đạt tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giáo

sư, phó giáo sư.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin thông báo chính

thức như sau: Theo quy định tại khoản 3 điều 1 Quyết định số

20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, ứng

viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó

giáo sư

phải sử dụng

thành thạo một

ngoại ngữ

phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp

được bằng

tiếng Anh

”./.

(TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *