Giới trí thức góp ý đề án đổi mới giáo dục Việt Nam

Ngày 29/9, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã tổ chức

Hội thảo “Trí thức Thủ đô với đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục

Việt Nam giai đoạn 2012-2020.”

Hội thảo thu hút sự

quan tâm của nhiều nhà khoa học, những người tâm huyết với sự nghiệp

trồng người nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung như nguyên

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, các giáo sư: Phan Huy Lê, Hồ Ngọc

Đại, Phạm Minh Hạc, Hoàng Xuân Sính, Chu Hảo, Nguyễn Đình Chú, Lê Hải

Châu…

Với gần 20 báo cáo, kiến nghị của các nhà

giáo, các nhà khoa học,

giới trí thức

Thủ đô đem đến hội thảo nhằm làm

sáng tỏ 4 vấn đề lớn: Chương trình, sách, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật

chất trường lớp;

Hệ thống giáo dục

quốc dân và cơ cấu nguồn nhân lực;

Chế độ đối với

đội ngũ giáo viên

hiện nay; Đầu tư và hiệu quả.

Tại hội

thảo, các đại biểu cũng đã chỉ rõ những yếu kém tồn tại lâu nay chưa

được khắc phục; đồng thời cũng đưa ra các giải pháp cụ thể và khả thi

phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội  Việt Nam, với mong muốn chấn hưng

lại sự nghiệp giáo dục mà lâu nay xã hội cho rằng đã lạc hậu cần phải

đổi mới.

Giáo sư Hoàng Tụy cho rằng nhà trường

không chỉ dạy chữ, dạy kiến thức mà còn phải dạy làm người. Muốn dạy làm

người hiệu quả cần phải có nội dung và cách dạy phù hợp. Hiện nay, nền

giáo dục của chúng ta không chỉ lạc hậu mà còn nhiều hạn chế thiên về

dạy kiến thức, nhẹ về giáo dục bồi dưỡng nhân cách…

Theo Giáo sư Chu Hảo để “Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục

Việt Nam” cần phải có cuộc Tổng điều tra giáo dục ở quy mô quốc gia. Có

như vậy, mới biết được hiện chúng ta đang yếu kém nhất khâu nào và yếu

kém đến mức độ nào từ đó có những giải pháp và lộ trình, cách thức đổi

mới căn bản toàn diện giáo dục phù hợp,…

Phát biểu tại hội thảo, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho

rằng, chúng ta cần một

nền giáo dục

trung thực, lành mạnh và tiên tiến.

Do vậy bà đưa ra 5 nhóm giải pháp: Đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch

phát triển nguồn nhân lực của ngành giáo dục và nâng cao chất lượng

tuyển sinh vào ngành sư phạm. Sắp xếp lại hệ thống các trường đại học sư

phạm.

Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ

thông; sửa đổi chính sách về tiền lương và phụ cấp cho giáo viên. Cuối

cùng là xây dựng và ban hành Luật nhà giáo và nghề dạy học, đặc biệt là

xác lập chuẩn mực pháp lý về phẩm chất, năng lực của nhà giáo và người

quản lý nhà trường./.

Phương Anh (TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *