Hà Nội khảo sát thực tế để ban hành giá đất đai

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành

phố vừa quyết định thành lập đoàn điều tra, khảo sát về giá đất thực tế trên địa

bàn nhằm điều chỉnh kịp thời giá đất do Ủy ban ban hành hàng năm.

Đợt khảo sát, điều tra này tiến hành đến hết tháng 9/2012 do Sở Tài nguyên

Môi trường

Hà Nội

chịu trách nhiệm chính với mục tiêu tổ chức điều tra, khảo

sát, thu thập thông tin giá đất thị trường tại khu vực 577 xã, phường, thị trấn

trên địa bàn thành phố.

Loại đất điều tra được xác định là đất ở, đất sản xuất –

kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiệp.

Về hình thức

điều tra

, đoàn sẽ khảo sát 50 thửa đất đã có giao dịch thành

công trên thị trường tại các phường thuộc các quận, thị xã và khảo sát 30 – 40

thửa đất đã

giao dịch

thành công tại các xã, thị trấn thuộc các huyện (thời điểm

giao dịch thành công được tính từ tháng 10/2011 đến năm 2012).

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sau khi hoàn thành việc khảo

sát xác định giá đất, các đoàn công tác sẽ phân tích, hoàn thiện dự thảo bảng

giá đất năm 2013 gửi Sở Tài chính thẩm định và xin ý kiến thành phố trước khi

ban hành, công bố áp dụng từ ngày 1/1/2013./.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *