Hơn 400 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới ở Phú Yên

Năm nay, tổng nguồn vốn để thực hiện chương trình nông thôn mới của tỉnh Phú Yên

là hơn 405 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn đóng góp của các tổ chức, gia đình, cá

nhân gần 180 tỷ đồng và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án hơn 160 tỷ

đồng.

Nguồn vốn trên chủ yếu đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu như thủy lợi,

giao thông, cầu cống, nhà văn hóa, trường học, làng nghề…. Hiện nay, tỉnh Phú

Yên đang tập trung chương trình

bêtông hóa

200km đường giao thông nông thôn.

Trước mắt, trước mùa mưa năm nay, chương trình thực hiện 592 tuyến với hơn

140km. Các xã tham gia bêtông hóa đường giao thông nông thôn được tỉnh hỗ trợ

100% ximăng để làm đường và cống qua đường; những chi phí còn lại do người dân

trong vùng đóng góp.

Các xã đã triển khai 52 mô hình sản xuất nông nghiệp và qua đó nhân rộng một

số mô hình hiệu quả như trồng cây cao su ở huyện miền núi Sông Hinh; dồn điền

đổi thửa, sản xuất lúa giống và nuôi cá nước ngọt ở huyện Phú Hòa; nông lâm kết

hợp, cải tạo vườn tạp, “3 giảm 3 tăng” trong sản xuất lúa ở huyện Tây Hòa…

Các huyện, thị xã mở lớp đào tạo nghề

lao động nông thôn

thu hút 8.460 người

tham gia học các nghề như kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng trọt, cắt

may, mây tre đan, gia công sản phẩm mộc…, với 68% lao động có việc làm sau khi

học nghề.

Ngoài ra, các địa phương còn mở các lớp khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao

kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, hội thảo đầu bờ thu hút 22.500 lượt người tham

gia như kỹ thuật trồng rau sạch, sản xuất lúa giống, thu hoạch mủ cao su, trồng

mía cao sản, nuôi trùn quế, nhím, cầy hương, bò lai sind…

Qua thực hiện chương trình nông thôn mới, người dân dần nhận thức rõ hơn về

chủ trương, chính sách và đồng tình, ủng hộ đóng góp xây dựng

nông thôn mới

như

tự chỉnh trang, xây dựng nhà cửa, hàng rào; đóng góp đường giao thôn nông thôn;

tham gia thực hiện cánh đồng mẫu lớn trồng lúa, mía, sắn; chuyển đổi cây trồng,

vật nuôi…

Bình quân thu nhập người dân ở nông thôn

Phú Yên

năm 2010 là 7,11 triệu

đồng/người, năm 2012 là 10,35 triệu đồng/người và dự kiến năm nay là 12,27 triệu

đồng/người. Tuy vậy, so với thu nhập bình quân chung của tỉnh còn thấp, đời sống

nông thôn vẫn còn khó khăn nên việc tham gia đóng góp cùng nhà nước xây dựng cơ

sở hạ tầng đạt kết quả chưa cao./.

Thế Lập (TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.