Họp Quốc hội: Bảo đảm đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư công

Bộ trưởng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *