HoSE công bố phân ngành các công ty niêm yết

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) chính thức công bố tiêu chí phân ngành các công ty niêm yết dựa vào hoạt động kinh doanh chính của các công ty thông qua cơ sở hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC).

Theo đó, doanh thu là tiêu chí được Sở xem xét để quyết định hoạt động kinh doanh chính của công ty niêm yết.

Cụ thể, hoạt động kinh doanh nào mang lại doanh thu lớn nhất trong tổng doanh thu của một công ty

niêm yết

tại Sở sẽ được xem là hoạt động kinh doanh chính của

công ty

đó.

Hoạt động kinh doanh nào mang lại doanh thu bình quân lớn nhất trong 3 năm liền kề năm phân ngành và chiếm trên 50% trở lên trong tổng doanh thu bình quân của công ty niêm yết thì xếp công ty vào một ngành cấp 3 duy nhất trong VSIC 2007 tương ứng với hoạt động đó.

Trong trường hợp không có hoạt động kinh doanh nào có doanh thu bình quân 3 năm liền kề năm phân ngành chiếm trên 50% trong tổng doanh thu bình quân của công ty niêm yết, Sở áp dụng nguyên tắc từ trên xuống (top-down) để xếp công ty đó vào một ngành cấp 3 duy nhất trong VSIC 2007 theo hướng: Nhóm các hoạt động kinh doanh đơn lẻ cấp 3 tương đồng rồi sắp xếp vào ngành cấp 2 và cấp 1 tương ứng; xác định ngành cấp 1 có doanh thu bình quân cao nhất; trong ngành cấp 1, xác định ngành cấp 2 có doanh thu bình quân cao nhất; trong ngành cấp 2, xác định ngành cấp 3 có doanh thu bình quân cao nhất.

Nguyên tắc trên cũng được áp dụng để

phân ngành

cho các tập đoàn hay tổng công ty niêm yết tại HoSE dựa trên các báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty này.

Trong việc phân ngành,

HoSE

còn áp dụng một số quy định chung trong việc phân ngành các công ty niêm yết có hoạt động hỗn hợp theo chiều dọc và hỗn hợp theo chiều ngang được thống nhất cho các quốc gia sử dụng ISIC Rev.4 cũng như áp dụng các quy ước phân ngành một số hoạt động kinh tế cụ thể của Việt Nam theo VSIC 2007.

Hiện, Sở đã phân loại 184 doanh nghiệp niêm yết thành 12 mã ngành, riêng 5 doanh nghiệp có mã ASM, SAM, STG, FPT và NVT, Sở đang xem xét yêu cầu điều chỉnh lại kết quả phân ngành và sẽ công bố sau khi có kết luận cuối cùng./.

Linh Chi (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *