Khắc phục thiệt hại trường lớp ở Nghệ An, Thanh Hóa

Để khắc phục hậu quả

mưa lũ

, sớm ổn định việc đến trường cho các em học sinh, Bộ

Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định ủng hộ hai tỉnh Nghệ An và Thanh

Hóa, mỗi tỉnh 100 triệu đồng để mua

sách giáo khoa

, đồ dùng học tập, sửa chữa

bàn ghế, trường lớp và thăm hỏi các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ

vừa qua.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ngành giáo dục

Nghệ An

và Thanh Hóa, triển khai

ngay công tác đánh giá, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ nhanh chóng,

phù hợp; huy động mọi lực lượng, phương tiện để giúp đỡ, động viên, hướng dẫn

học sinh, thầy cô giáo khắc phục thiên tai, vệ sinh môi trường, khôi phục giảng

dạy.

Đồng thời, hai tỉnh tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình học sinh, thầy cô

giáo, cán bộ quản lý giáo dục có thân nhân bị chết, bị thương, thiệt hại nặng do

lũ gây ra; mua bổ sung sách giáo khoa bị mất, rách nát; sửa chữa bàn ghế thiết

bị dạy học, các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dạy học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi lời thăm hỏi, động viên ân cần tới các em học sinh và

thầy cô giáo vùng lũ Nghệ An,

Thanh Hóa

./.

PV (TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *