Khai trương cổng thông tin khoa học công nghệ ngành ngân hàng

Các đại biểu tham dự lễ ký kết. (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

Lễ

khai trương

Cổng thông tin Khoa học và Công ngệ ngành ngân hàng

Thúy Hà (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *