Kiểm điểm dự án khu tái định cư Nam Trung Yên

Trước tình trạng dự án xây dựng Khu tái định cư

Nam Trung Yên

chậm tiến độ

gây nhiều khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các bên liên quan phải khẩn trương đề xuất biện pháp và phương án thúc đẩy tiến độ dự án trước ngày 30/5/2010.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp với chủ đầu tư thực hiện dự án, các đơn vị nhà thầu, các đơn vị đã nhận bàn giao các hạng mục đầu tư của khu đô thị, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Quỹ đầu tư phát triển Thành phố và các Sở ban ngành liên quan để

kiểm điểm

tiến độ thực hiện dự án.

Mặt khác, Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị và Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội cũng cần lập báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Tài chính gửi báo cáo về việc giải ngân, các vướng mắc trong việc thanh toán các gói thầu của dự án.

Khu tái định cư Nam Trung Yên do Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư lên tới 1.900 tỷ đồng. Phần đầu tư

xây dựng

hạ tầng của dự án đã được phê duyệt từ năm 2003, tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành hoặc chậm tiến độ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *