Làm rõ việc UBND TP.HCM cho Gamuda Land thuê đất dự án không thu tiền

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc giải quyết kiến nghị của Công ty CP Gamuda Land liên quan tới việc khấu trừ tiền sử dụng đất tại dự án khu liên hợp văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng, quận Tân Phú, TPHCM.

Được biết, dự án khu liên hợp văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng có quy mô 82,5ha, được UBND TPHCM chấp thuận cho Công ty CP đầu tư địa ốc Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng (Công ty Thương Tín Tân Thắng) làm chủ đầu tư. Sau đó, Công ty CP Gamuda Land mua lại phần lớn cổ phần của Công ty Thương Tín Tân Thắng.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ quyết định năm 2010 của UBND TPHCM cho Công ty CP Gamuda Land thuê 34,6 ha đất giao thông, cây xanh, mặt nước không thu tiền sử dụng đất có phù hợp quy định pháp luật về đất đai.

Theo đó, Công ty CP Gamuda Land đã kiến nghị UBND TPHCM hoàn trả lại 514 tỷ đồng (khấu trừ vào tiền sử dụng đất dự án) mà công ty đã chi trả để bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 34,6ha đất giao thông, cây xanh, mặt nước trong khuôn viên dự án khu liên hợp Văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng do diện tích đất này trong khuôn viên dự án phục vụ mục đích công cộng.

Tuy nhiên, theo Thanh tra Chính phủ thì

Công ty CP Gamuda Land

không trực tiếp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân tái định cư, công ty này chỉ mua lại cổ phần từ Công ty Thương Tín Tân Thắng tại dự án nên không có cơ sở để áp dụng Nghị định 197 để hoàn trả chi phí đền bù, hỗ trợ về đất. Công ty CP Gamuda Land có trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ của Công ty Thương Tín Tân Thắng tại dự án trên theo đúng quy định của pháp luật.

Vì vậy, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và UBND TPHCM kiểm tra, làm rõ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận Tân Phú đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có 82,5ha đất tại thời điểm thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu liên hợp văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng.

Đồng thời, làm rõ quy hoạch xây dựng dự án này được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt như cơ cấu sử dụng đất, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và kết nối hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh…

Ngoài ra, Luật đất đai 2003 không quy định Nhà nước cho thuê đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất xây dựng công trình phục vụ lợi ích công cộng nhằm mục đích kinh doanh, nên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ quyết định 5081 năm 2010 của UBND TPHCM cho Công ty CP Gamuda Land thuê 82,5ha đất để làm dự án, trong đó có 34,6ha đất giao thông, cây xanh, mặt nước không thu tiền sử dụng đất có phù hợp quy định pháp luật về đất đai không.

Đối với từng hạng mục, công trình trên diện tích 34,6ha trên phải xác định rõ diện tích đất, hạng mục, công trình phục vụ lợi ích công cộng nào thuộc trách nhiệm thành phố phải thực hiện nhưng giao cho Công ty Thương Tín Tân Thắng

giải phóng mặt bằng

, đầu tư xây dựng, giao lại cho thành phố quản lý, sử dụng; phần diện tích, hạnh mục, công trình nào công ty phải thực hiện theo quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành xem xét biện pháp giải quyết kiến nghị của Công ty CP Gamuda Land theo đúng quy định. Đồng thời, giao Bộ Tài nguyên và môi trường báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2020.

Huỳnh Anh

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.