Lào tăng cường mở lớp tiếng Việt cho các cán bộ

Chiều 17/9 tại Vientiane, chính quyền thủ đô Vientiane phối hợp với Đại sứ

quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức lễ khai giảng khóa học tiếng Việt cho cán bộ

lãnh đạo,

cán bộ

Sở Ban ngành của thành phố và các địa phương lân cận.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Saithong Keoduongdi, Phó Đô trưởng thủ đô

Vientiane, đồng thời là thành viên của lớp học nêu rõ, Việt Nam là nước bạn

chiến lược, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác

chặt chẽ với Lào. Từ lâu hai nước luôn giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau nên việc biết

tiếng Việt

là rất quan trọng, không những tăng cường tình đoàn

kết đặc biệt giữa hai nước mà còn thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sự phối hợp và hợp

tác giữa thủ đô Vientiane và các địa phương của Việt Nam cũng như giữa hai nước.

Ông kêu gọi các học viên tích cực học tập để khóa học đạt hiểu quả cao, nâng cao

trình độ tiếng Việt, góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc

biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào ngày càng phát triển vững chắc.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, ông Phạm Văn Khánh, Tham tán Văn hóa, cảm ơn chính quyền thành phố

Vientiane

đã quan tâm việc hoc tiếng Việt và

hứa sẽ

hợp tác

chặt chẽ với thành phố để khóa học thu được kết quả như mong

muốn, góp phần tăng cường hiểu biết, hiệu quả hợp tác thắt chặt tình đoàn kết

hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Lào.

Khóa học có 150 học viên được chia thành hai lớp, học các buổi trong tuần,

trong thời gian 6 tháng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử các giáo viên có kinh

nghiệm sang giúp đỡ lớp học.

Sau lễ khai giảng, học sinh đã học buổi đầu tiên làm quen với chữ Việt, phấn

đấu hết khóa học có thể đọc, viết, bước đầu có khái niệm tiếng Việt để chuẩn bị

học tiếp các khóa có trình độ cao hơn./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.