Loạt dự án xây dựng hạ tầng vùng ven TP.HCM dính sai phạm

Thanh tra TP.HCM có thông báo kết luận thanh tra số 21/TB-TTTP-P5 ngày 18/3/2020 về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ. Thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ (BQL dự án huyện Cần Giờ) là đơn vị thuộc UBND huyện, được giao làm chủ đầu tư các dự án về xây dựng, sửa chữa các trụ sở công lập. các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông nông thôn mới…

Thanh tra TP.HCM xác định, giai đoạn 2016 – 2018, BQL dự án huyện Cần Giờ có nhiều thiếu sót như việc chấp hành các quy định trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán, tổ chức triển khai thi công và quyết toán tại nhiều dự án.

Công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán tại một số dự án hạ tầng ở huyện Cần Giờ có sai phạm.

Về công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán, BQL dự án huyện Cần Giờ có vi phạm khi sử dụng định mức, đơn giá, khối lượng… chưa phù hợp, làm tăng giá trị dự toán tại 3 dự án với số tiền gần 3,4 tỷ đồng.

Cụ thể, tại dự án xây dựng đường song hành với đường Rừng Sác (tăng 670 triệu đồng), dự án nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2 (474 triệu đồng), dự án xây dựng tuyến đường liên xã An Thới Đông – Lý Nhơn (tăng 2,1 tỷ đồng).

Đối với công tác nghiệm thu quyết toán công trình, tại dự án nâng cấp Trường THCS Thạnh An, BQL dự án huyện Cần Giờ tính khối lượng ván khuôn cọc chưa phù hợp, không đúng theo biện pháp thi công được duyệt.

Về nghiệm thu công trình, các dự án như nâng cấp đường Đào Cử giai đoạn 2, tuyến đường liên xã An Thới Đông – Lý Nhơn và nâng cấp Trường THCS Thạnh An chưa có xác nhận đầy đủ của các bên tham gia nghiệm thu. Nhật ký công trình không ghi đầy đủ thông tin số lượng máy móc, nhân sự tại công trường, một số trang không có xác nhận của đơn vị tư vấn giám sát.

Từ những sai phạm trên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu giao Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ chỉ đạo giám đốc BQL dự án huyện Cần Giờ “tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm” đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm như

kết luận thanh tra

nêu.

Đồng thời, tổ chức lập, thẩm định, trình, phê duyệt lại dự toán các gói thầu xây lắp tại các dự án đường giao thông nói trên theo đúng quy định để làm cơ sở nghiệm thu, quyết toán công trình.

Riêng dự án nâng cấp Trường THCS Thạnh An, ban quản lý phải lập, trình UBND huyện phê duyệt giảm quyết toán. Giao Chánh Thanh tra TP.HCM chuyển nộp số tiền 491 triệu đồng tiền quyết toán cần giảm trừ tại dự án vào ngân sách thành phố.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng rà soát thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền xử lý đối với các sai phạm liên quan đến công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán, quyết toán tại các dự án để xử phạt theo quy định.

Phương Anh Linh

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *