MHC tiếp tục bị kiểm soát mặc dù đã có lợi nhuận

Sở

giao dịch

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) cho biết, đã nhận được Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2012 của Công ty cổ phần Hàng Hải Hà Nội (mã chứng khoán MHC).

Kết quả cho thấy sáu tháng đầu năm nay, MHC đã có lợi nhuận sau thuế hợp nhất và lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là số dương, lần lượt là 3,6 tỷ đồng và 3,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên HoSE cho rằng, mặc dù

MHC

đã có lợi nhuận dương trong sáu tháng đầu năm nhưng vẫn chưa khắc phục được lỗ lũy kế trong ba năm 2009, 2010, 2011, cụ thể lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/6/2012 vẫn âm 75,1 tỷ đồng.

Thêm vào đó, kiểm toán viên của Công ty Dịch vụ kiểm toán và

tư vấn

UHY cũng có ý kiến lưu ý đối với Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét sáu tháng năm 2012 của MHC, vì vậy HoSE quyết định sẽ tiếp tục duy trì cổ phiếu MHC dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát và tiếp tục theo dõi tình hình công ty MHC để đề xuất hướng xử lý tiếp theo khi có Báo cáo tài chính

kiểm toán

năm 2012.

Phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu MHC giảm sàn về mức giá 3.000 đồng/cổ phiếu./.

Linh Chi (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *