Năm 2012, giá đất TP.HCM cao nhất 81 triệu đồng

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số

82/2011/QĐ-UBND về quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố trong năm

2012.

Về cơ bản bảng giá đất năm 2012 vẫn giữ nguyên so với bảng giá đất

năm 2011 với tổng số 3.158tuyến đường, đoạn đường; trong đó, có 176 tuyến đường,

đoạn đường bổ sung mới ở những

dự án dân cư

mới hình thành, có 16 tuyến đường,

đoạn đường loại bỏ.

Cụ thể, giá đất trồng lúa nước, trồng cây hằng năm và đất trồng thủy sản từ

58.000-162.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm từ 68.000-190.000 đồng/m2; đất

rừng sản xuất 43.000-72.000 đồng/m2. Đất rừng phòng hộ có giá bằng 80%

giá đất

rừng sản xuất. Giá đất làm muối từ 44.640-74.400 đồng/m2.

Đối với đất đô thị và nông thôn, đất vị trí mặt tiền có giá thấp nhất là tại

khu dân cư Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ là 110.000 đồng/m2; giá cao nhất tại các

đường Đồng Khởi

, Lê Lợi, Nguyễn Huệ thuộc quận 1 với 81 triệu đồng/m2.

Các hẻm

cấp một có hệ số tính giá so với đất mặt tiền 0,2-0,5 lần. Các hẻm cấp còn lại

có giá không quá 0,8 lần giá đất mặt tiền.

Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, quy định này không

áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi

thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp

vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.