Ngành thuế sẽ kiểm tra thông tin người Việt trong “Hồ sơ Panama”

Công ty Việt trong “Hồ sơ Panama” chủ yếu đặt tại Quần đảo British Virgin thuộc Anh. (Ảnh: offshoreleaks.icij.org)

Lê Dũng (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.