Phân chia 20% nhà ở không qua sàn giao dịch

Theo Bộ Xây dựng, qua giải trình và tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ

về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật Nhà ở

thay thế

Nghị định số 90/2006/NĐ-CP, bộ đã có tờ trình báo cáo lên

Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết về cơ bản, các thành viên Chính

phủ đều nhất trí với nội dung của dự thảo nghị định với tỷ lệ đồng thuận chung

là 22/25.

Riêng quy định về việc phân chia 20% số lượng nhà ở không phải qua

sàn giao dịch

bất động sản có 18/25 ý kiến nhất trí và Bộ Xây dựng vẫn giữ nguyên đề

xuất này.

Theo lý giải của Bộ Xây dựng, trong quá trình đầu tư kinh doanh

bất động sản

,

các doanh nghiệp đều có nhu cầu được bố trí một tỷ lệ nhà ở nhất định trong mỗi

dự án cho cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp để họ yên tâm công tác hoặc

phân chia cho các đối tác tham gia góp vốn kinh doanh nhà ở để thuận lợi hơn

trong việc

huy động vốn

.

Hơn nữa, dự thảo chỉ quy định cho phép chủ đầu tư được phân chia tối đa 20% số

lượng nhà ở theo hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư, chứ không phải

chủ đầu tư được phép bán nhà ở cho các tổ chức, cá nhân không qua sàn giao dịch

bất động sản; việc bán nhà ở trong dự án vẫn phải thực hiện theo quy định chung.

Vì vậy, việc đề xuất cho phép các chủ đầu tư được phân chia 20% số lượng nhà ở

trong mỗi dự án không phải qua sàn giao dịch bất động sản là hợp lý và phù hợp

với quy định hiện hành.

Về vấn đề thế chấp nhà ở trong tương lai, Bộ Xây dựng cho rằng Luật dân sự và

pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm chỉ quy định chung về vấn đề thế chấp bất

động sản, không quy định cụ thể về hình thức thế chấp đặc biệt này.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số ngân hàng thương mại đã cho phép thế chấp nhà ở

hình thành trong tương lai nhưng không có sự thống nhất về trình tự, giấy tờ

phải nộp… vì chưa có sự hướng dẫn cụ thể của Ngân hàng Nhà nước. Do đó, tại dự

thảo nghị định này, Bộ Xây dựng đề xuất cần có hướng dẫn thống nhất của Ngân

hàng Nhà nước về vấn đề này để làm cơ sở cho các ngân hàng thương mại và người

dân thực hiện./.

Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *