Quy định hợp tác, đầu tư nước ngoài trong giáo dục

Ngày 26/9, Chính phủ đã ban hành

Nghị định

số 73/2012/NĐ-CP về Quy định về

hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị định gồm 6 chương, 75 điều quy định rõ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài

trong lĩnh vực giáo dục,

đào tạo

và dạy nghề, bao gồm liên kết đào tạo, thành

lập cơ sở giáo dục có vốn

đầu tư nước ngoài

, thành lập văn phòng đại diện giáo

dục nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức quốc tế và tổ

chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào

tạo và dạy nghề.

Theo Nghị định, chương trình đào tạo của nước ngoài thực hiện tại Việt Nam phải

là chương đã được kiểm định chất lượng ở nước ngoài hoặc là chương trình của cơ

sở giáo dục đã được tổ chức kiểm định chất lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền của

nước ngoài công nhận về chất lượng.

Ngôn ngữ sử dụng để giảng dạy các môn chuyên

ngành trong liên kết đào tạo để cấp văn bằng của nước ngoài là ngoại ngữ, không

giảng dạy bằng tiếng Việt hoặc thông qua phiên dịch; có thể giảng dạy thông qua

phiên dịch đối với các chương trình liên kết đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ

của Việt Nam.

Thời gian hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50

năm, tính từ ngày cho phép thành lập. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ

quyết định thời hạn dài hơn, nhưng không quá 70 năm.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

quy định các môn học bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam theo học

các chương trình đào tạo của nước ngoài trong các cơ sở

giáo dục

đại học, cở sở

giáo dục nghề nghiệp (trừ trung tâm dạy nghề) có vốn đầu tư nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2012./.

(TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *