‘Sếp’ Sacombank trần tình việc không chia cổ tức cho cổ đông

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: CTV)

Ngày 26/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Báo cáo tại đại hội, lãnh đạo

Sacombank

cho biết, sau gần 2 năm triển khai phương án

tái cơ cấu

sau sáp nhập, Sacombank đã hoàn thành vượt tiến độ các mục tiêu trọng yếu của Đề án.

[Lợi nhuận trước thuế trong quý 1 của Sacombank đạt 1.061 tỷ đồng]

Tuy nhiên bên cạnh tiến độ được đẩy nhanh thì cũng còn một số vấn đề còn tồn tại. Chẳng hạn giá trị tài sản có không sinh lời của ngân hàng còn lớn, quá trình thu hồi, xử lý tài sản thế chấp cần có thời gian dài và phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường bất động sản. Tín dụng tăng trưởng thấp nên hạn chế cơ hội gia tăng thu nhập để có thể xử lý nhanh các khoản tồn đọng.

Lãnh đạo ngân hàng cũng trần tình việc không

chia cổ tức

cho cổ đông kể từ sau sáp nhập đến nay, là do phải tập trung tái cơ cấu, xử lý các tồn đọng tài chính, dẫn đến tạo tâm lý không hài lòng đối với phần lớn các cổ đông.

Ngoài tập trung tái cơ cấu thì ngân hàng cũng phải đối mặt áp lực tăng vốn khi thời điểm áp dụng Basel II đang tới gần.

Năm 2019, Sacombank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 455.500 tỷ đồng, tăng tối thiểu 12% so với năm 2018. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đạt 423.500 tỷ đồng, tăng trên 14%, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 418.600 tỷ đồng, tăng 17%.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 298.100 tỷ đồng, tăng xấp xỷ 16%, trong đó cho vay khách hàng đạt 297.600 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018.

Đáng chú ý, với mục tiêu

lợi nhuận trước thuế

hợp nhất năm 2019 là 2.650 tỷ đồng, lãnh đạo Sacombank sẽ trình các cổ đông thông qua việc trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận để thưởng cho cán bộ nhân viên ngân hàng. Trước đó, năm 2018, Sacombank cũng đã trích gần 82 tỷ để thưởng vượt kế hoạch cho cán bộ nhân viên cùng tỷ lệ 20% vượt kế hoạch như trình trong năm 2019.

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 2.247 tỷ đồng, tăng 50,6%. Tổng tài sản đạt 406.041 tỷ, dư nợ tín dụng đạt 257.172 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 2,11%, giảm tới 2,48% so với năm trước.

Các chỉ số sinh lời cũng cải thiện đáng kể. Trong đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROAA) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) lần lượt đạt 0,46% và 7,48%; cao hơn so với mức 0,34% và 5,2% của năm 2017. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 780 đồng/cp, cải thiện so với mức 555 đồng/cp năm 2017.

Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất là 11,88%, tăng 0,58% so với năm 2017, cao hơn mức tối thiểu quy định 9%. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 37,41%, đảm bảo quy định dưới 45% của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ cấp tín dụng trên tổng tiền gửi là 70,12%, đảm bảo không vượt tối đa quy định 80%./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *