Sớm xây dựng chuẩn đầu ra trong đào tạo cán bộ

Chiều

10/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác của Chính phủ đã

thăm và làm việc với

Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia

Hồ Chí

Minh.

Phát

biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao

đóng góp của Học viện trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội

ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp…

Đề cập về nhiệm vụ của Học viện

trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Học viện

cần sớm xây dựng và công bố

chuẩn đầu ra

, để các học viên sau khi ra

trường có thể đáp ứng ngay được yêu cầu công việc. Học viện cũng cần

quan tâm đổi mới khung chương trình đào tạo, hoàn thiện bộ giáo trình

chuẩn, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để không ngừng nâng cao

chất lượng đào tạo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cần phải xây dựng được một chiến lược

tổng thể phát triển trong 10 năm đến 20 năm tới theo hướng xây dựng Học

viện trở thành một trung tâm về đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản

lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận có uy tín của quốc gia và khu vực.

Phó

Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã cho ý kiến về một số kiến nghị của Học

viện về quy mô tuyển sinh, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kế hoạch đào

tạo cán bộ, giáo viên tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài

Báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công

tác, phó giáo sư-tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc

gia Hồ Chí Minh nêu rõ học viện được Đảng và Nhà nước giao thực hiện

công tác

đào tạo cán bộ

lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán

bộ khoa học, lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính

trị-xã hội; nghiên cứu khoa học lý luận Marx- Lenin, tư tưởng Hồ Chí

Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu

về khoa học chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính,

doanh nghiệp, cán bộ khoa học hành chính và nghiên cứu khoa học lĩnh vực

hành chính.

Hiện nay, Học viện đào tạo 38 chuyên ngành đại học, 28 chuyên

ngành thạc sỹ, 15 chuyên ngành tiến sỹ. Mỗi năm, Học viện đào tạo khoảng

hơn 40 ngàn lượt học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác

trong các cơ quan Đảng, nhà nước và cả hệ thống chính trị .

Bên

cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình hoạt động, một số vấn đề

bất cập như quy mô, cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng được nhu

cầu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. So với đòi hỏi của thực tiễn, chương

trình và nội dung đào tạo cao cấp lý luận chính trị còn có những hạn

chế. Nội dung chương trình đào tạo mới chỉ chủ yếu cung cấp cho học viên

hệ thống phương pháp luận mà chưa chú trọng đến hệ thống các công cụ

phân tích, đánh giá chính sách cũng như kỹ năng lãnh đạo, quản lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.