Tăng cường việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam

Chiều 10/1, tại Hà Nội, Tổng giám đốc của Tổ chức Quốc tế

Pháp ngữ (OIF) Clément Duhaime cùng đại diện của 7 đối tác của Tổ chức

quốc tế Pháp ngữ là Chính phủ 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam, Liên minh

Wallonie-Bruxelles, bang Quebec (Canada), Pháp và Tổ chức hợp tác đại

học Pháp ngữ đã ký Hiệp định hợp tác cho giai đoạn 2 của dự án “Tăng cường giảng dạy tiếng Pháp tại các nước Đông Nam Á” (Valofrase).

Việc ký kết một Hiệp định mới cho giai

đoạn 2 về tăng cường dự án

giảng dạy

tiếng Pháp tại các nước

Đông Nam Á

nhằm mục tiêu hỗ trợ chính sách giáo dục đa ngôn ngữ, tạo điều kiện

khuyếch trương việc giảng dạy tiếng Pháp, đào tạo và hỗ trợ thanh niên

nói tiếng Pháp, có năng lực nghiệp vụ trong bước đầu khởi nghiệp thông

qua một dự án đa phương có tính chất khu vực.

Hiệp định này nằm trong chiến lược khuyếch trương

tiếng Pháp

và đa dạng

văn hóa và ngôn ngữ tại các nước thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp

ngữ. Cộng đồng Pháp ngữ đấu tranh cho đa ngôn ngữ trên bình diện quốc tế

và thông qua đối thoại mang tính xây dựng với các không gian ngôn ngữ

khác.

Được bắt đầu vào năm 2006, dự

án được Bộ Giáo dục và Đào tạo của ba nước Đông Nam Á thành viên

của cộng đồng Pháp ngữ là Campuchia, Lào và Việt Nam triển khai

tại ba nước và nằm trong khuôn khổ chính sách quốc gia về giảng dạy

ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Mục tiêu giai đoạn 1 của dự án Valofrase (2006-2011) là tăng cường

năng lực của các Bộ Giáo dục, các trường đại học, các cơ sở giáo dục

trong việc triển khai các chương trình liên quan đến tiếng Pháp. Giai

đoạn 1 của

dự án

Valofrase đã được đánh giá vào năm 2011 và

đã ghi nhận những kết quả rất thuyết phục về việc nâng cao chất lượng

giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp cũng như khả năng tăng số lượng

giáo viên và người học tiếng Pháp./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *