Tập đoàn tài chính Macquarie đầu tư vào Việt Nam

Chiều 27/10 VinaSecurities – Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam thuộc Tập

đoàn VinaCapital và Công ty chứng khoán Macquarie Capital, thành viên Tập đoàn

Tài chính Toàn cầu Macquarie chính thức ký kết hợp đồng hợp tác diện rộng.

Các khách hàng của

Macquarie

được tạo điều kiện thâm nhập thị trường Việt

Nam, một trong những thị trường phát triển mạnh mẽ nhất châu Á, đồng thời các

khách hàng của VinaSecurities, thông qua Macquarie, tiếp cận thị trường tài

chính toàn cầu.

Phạm vi ban đầu của thỏa ước này cho phép khách hàng của Macquarie nhận

được những báo cáo nghiên cứu thị trường cổ phiếu Việt Nam và giao dịch cổ phiếu

của các công ty Việt Nam.

Đây cũng là thỏa thuận đối tác độc quyền giữa VinaSecurities và Macquarie

về các hoạt động khác như các giao dịch vốn, cổ phiếu của các thị trường trong

và ngoài nước, mua bán và sát nhập, tư vấn

tài chính

doanh nghiệp. Thỏa ước này

bao gồm cả các giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí minh và

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ông Mark Duncan, người đứng đầu của Macquarie Securities Group Asia cho

biết: “Đây là một thỏa ước trọng đại ở một trong những thị trường sôi động và

tiềm năng nhất châu Á. Việt Nam là một thị trường quan trọng đối với chúng tôi

và các nhà đầu tư tổ chức trên thế giới vì họ mong muốn mở rộng phạm vi đầu tư.

Chúng tôi cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, vì nơi đây có nhiều cơ hội cho

khách hàng.”

Macquarie Group (Macquarie) thành lập năm 1969, là nhà cung cấp dịch vụ

toàn cầu về dịch vụ ngân hàng, tài chính, tư vấn, đầu tư và quản lý quỹ. Tính

đến 31/3/2010 tổng tài sản mà Macquarie quản lý lên tới 326 tỷ AUD.

Macquarie Capital thực hiện các hoạt động cơ cấu mua bán cổ phiếu quy mô lớn,

bảo lãnh phát hành, tư vấn doanh nghiệp, giao dịch cổ phần tư nhân tại trên 41

văn phòng trên thế giới.

VinaSecurities

JSC Limited thành lập năm 2007, có đầy đủ chức năng hoạt

động về

chứng khoán

, cung cấp chuỗi dịch vụ từ môi giới chứng khoán, các sản

phẩm đầu tư tài chính và dịch vụ tài chính doanh nghiệp cho các khách hàng tổ

chức và các cá nhân./.

Hạnh Minh (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *