Tháng 12 sẽ công bố các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia 2018

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2016. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Đức Duy (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *