Thanh khoản của 3 ngân hàng “0 đồng” đã ổn định trở lại

Ocean Bank là một trong 3 ngân hàng đã bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá ‘0 đồng’. (Nguồn: Ocean Bank)

Thúy Hà (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *