Thành lập Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh

Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập trường Đại học Tài

chính-Quản trị kinh doanh trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính-Quản trị

kinh doanh.

Trường Đại học Tài chính-

Quản trị kinh doanh

là cơ sở giáo dục đại học công lập

trực thuộc Bộ Tài chính. Trụ sở chính của trường đặt tại huyện Văn Lâm, tỉnh

Hưng Yên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các

điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và

tuyển sinh

.

Trước đó, trường Cao đẳng Tài chính-Quản trị Kinh doanh (nay là Đại học

Tài chính

-Quản trị kinh doanh) trực thuộc Bộ Tài chính, được thành lập

theo Quyết định số 6584/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo

dục và Đào tạo trên cơ sở tổ chức lại hai trường Cao đẳng Tài chính

Kế toán I và Cao đẳng Bán công Quản trị Kinh doanh thuộc Bộ Tài

chính.

Hiện nhà trường có sáu khoa gồm tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, thẩm

định giá, hệ thống thông tin kinh tế, lý luận chính trị; hai bộ môn là

ngoại ngữ

và giáo dục thể chất./.

(TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *