Tổng kết việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh ở Mexico

Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico vừa tổ chức tổng kết 4 năm thực

hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự

tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan Thương vụ, Thông

tấn xã Việt Nam và Trung tâm châm cứu Hồ Chí Minh.

Những người tham dự đã nghe báo cáo về việc triển khai và thực hiện cuộc

vận động “Học tập và làm theo

tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh

” trong 4 năm qua,

trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc vận động cũng như những kết quả đạt

được và những mặt hạn chế.

Đại sứ Phạm Văn Quế cho biết trong những năm qua, Chi bộ Đại sứ quán Việt

Nam tại Mexico đã tích cực tuyên truyền hình ảnh, con người và tư tưởng Hồ Chí

Minh đến bạn bè Mexico.

Đồng thời

chi bộ

vận động và phối hợp với các cơ quan hữu quan của nước sở

tại xây dựng tượng đài Bác Hồ tại thủ đô

Mexico

(năm 2009) và tại thành phố

Acapunco – năm 2010.

Bênh cạnh đó, chi bộ còn phối hợp với Đảng Lao động Mexico tái bản

và giới thiệu tại nhiều nơi cuốn sách “

Tuyển tập những bài viết của Chủ tịch

Hồ Chí Minh

” bằng tiếng Tây Ban Nha. Đến nay, đã có 5.000 bản được phát miễn

phí đến tay các bạn đọc Mỹ Latinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *