TP.HCM phân cấp xử lý các trường hợp lấn chiếm kênh rạch xây nhà ở, công trình

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND về phân cấp cho các sở và UBND quận – huyện trong việc quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố. Quyết định này thay thế cho quyết định năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Các sở và UBND quận – huyện được phân cấp quản lý, khai thác theo chức năng của các tuyến sông, kênh, rạch với phạm vi quản lý tính từ mép bờ trở ta mực nước xuống đáy sông, kênh, rạch.

Nghiêm cấm và xử lý triệt để việc san lấp sông, kênh, rạch trong các dự án xây dựng trên địa bàn Thành phố. Trong trường hợp bất khả kháng, việc san lấp kênh rạch phải được nghiên cứu kỹ khả năng thoát nước cho các khu vực và vùng phụ cận có liên quan.

TP.HCM phân cấp cho các sở và UBND quận – huyện quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch đi qua địa giới hành chính từ 2 quận, huyện trở lên. UBND các quận – huyện trực tiếp quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch có chức năng thoát nước ở địa phương.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Sở NN&PTNTN, UBND các quận – huyện và các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp, lấn chiếm, xây dựng nhà ở, công trình sai phép, không phép trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn sông, kênh, rạch.

UBND các quận – huyện có trách nhiệm thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định liên quan đến sông, kênh, rạch và các công trình thuỷ lợi theo phân cấp quản lý, khai thác.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc quản lý, khau thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Phương Anh Linh

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *