TP.HCM ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám để quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng

Ngày 19/8, UBND TP.HCM đã có quyết định phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Có diện tích tự nhiên hơn 2.000km2 và là thành phố đông dân nhất nước, TP.HCM có tốc độ đô thị hoá nhanh. Trong quá trình phát triển, TP.HCM đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bất cập trong quản lý cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch và xây dựng.

Từ thực tế cho thấy, 3 lĩnh vực quản lý đất đai,

quy hoạch

và xây dựng có liên quan mật thiết đến nhau. Tuy nhiên, hiện các cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý chuyên ngành của 3 lĩnh vực  chưa có sự liên thông và chia sẻ thông tin một cách đồng bộ.

Đến năm 2025, TP.HCM sẽ hoàn thiện ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng.

Hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạch định các chính sách, chiến lược của một vùng lãnh thổ, hỗ trợ quản lý Nhà nước trong nhiều lĩnh vực.

Hiện nay, các sở ngành ở TP.HCM như Sở TN&MT, Sở Xây dựng hay Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã từng bước áp dụng công nghệ GIS, viễn thám trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng.

Mục tiêu của đề án này là liên thông, đồng bộ các dữ liệu, ứng dụng

quản lý đất đai

, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn; cung cấp thông tin trực quan, kịp thời để phục vụ hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điều hành; công khai thông tin về đất đai, quy hoạch và xây dựng cho người dân được biết.

Tuỳ theo lĩnh vực và chuyên môn phụ trách, UBND TP.HCM giao các Sở TN&MT, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ… xây dựng hệ thống, rà soát và cập nhật cơ sở dữ liệu để ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong lĩnh vực quản lý theo lộ trình từ nay đến năm 2025.

Phương Anh Linh

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *