TPHCM: Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Nhằm giải quyết nhanh nhu cầu

tái định cư của người bị thu hồi đất, thúc đẩy tiến độ các dự án xây dựng

hạ tầng đô thị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi

đất.

Theo đó, kể từ ngày 7/6 tới, khi

quy định

có hiệu lực, người bị thu hồi

đất sẽ được chọn ba hình thức

tái định cư

gồm chọn căn hộ chung cư; giao nền đất

ở mới và nhận tiền mặt để tự lo chỗ ở mới.

Tuy vậy, quy định mới này không áp dụng đối với những dự án, hạng mục đã hoàn

thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 1/10/2009; cũng

như các dự án, hạng mục đã và đang thực hiện đền bù, tái định cư theo phương án

đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt trước ngày 1/10/2009.

Riêng đối với các dự án

ODA

đang thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

vẫn tiếp tục thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ra ngày 3/12/2004 của Chính

phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Theo đánh giá của Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn

1998-2010 tại thành phố có hơn 1.090 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, với tổng

chi phí bồi thường hơn 82.000 tỷ đồng.

Đi kèm với số dự án này có gần 165.180 hộ dân bị thu hồi đất, trong đó số hộ có

nhu cầu tái định cư gần 61.780 hộ. Tuy nhiên đến thời điểm này, chỉ có hơn

23.000 hộ dân bị thu hồi đất được giải quyết tái định cư./.

Kim Quy (Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *