Xây dựng chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

Ngày 31/5, Sở Xây dựng

Hà Nội

đã phối hợp với CBRE Việt Nam và Công ty cổ phần

Thẩm định giá IVC tổ chức hội thảo “Xây dựng

chỉ số đánh giá

thị trường bất động

sản tại thành phố Hà Nội” nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá

trình triển khai thực hiện theo Thông tư 20/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khó khăn khi thực hiện xây dựng chỉ số giá theo Thông

tư 20/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng là việc tổng hợp và xử lý số liệu; việc thực

hiện một số quy định cụ thể của Thông tư; về nguồn lực để thực hiện.

Hà Nội cho rằng, nguyên tắc “Các chỉ số được công bố phải đầy đủ, kịp thời,

phản ánh sát với tình hình biến động của thị trường bất động sản tại địa

phương,” chưa có tính khả thi, do hiện nay thị trường chủ yếu là giao dịch ngầm,

tỷ lệ qua sàn rất thấp.

Về quy định “Các chỉ số được công bố bao gồm các chỉ số cho từng khu vực và

các chỉ số chung cho địa phương,” Hà Nội là đô thị loại đặc biệt nhưng cũng là

thành phố có cả miền núi, nông thôn và đô thị, vì vậy chỉ số chung cho địa

phương sẽ phản ánh thiếu chính xác tình hình giao dịch bất động sản của Thủ đô.

Từ kết quả khảo sát và thực tiễn thực hiện, Sở Xây dựng đã đề xuất một số giải

pháp để thực hiện việc công bố chỉ số giá bất động sản. Theo đó, từ nay đến hết

năm 2013, thành phố sẽ xây dựng chỉ số của các loại bất động sản gồm căn hộ

chung cư, nhà ở riêng lẻ trong dự án phát triển nhà ở; địa bàn thực hiện ở các

quận huyện: Đống Đa, Cầu Gấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Từ Liêm, Hoài Đức.

Các chỉ số

công bố gồm chỉ giá giao dịch từng loại bất động sản ở từng khu vực của địa

phương, chỉ số lượng giao dịch bất động sản mỗi khu vực, chỉ số lượng giao dịch

cho các loại bất động sản của từng khu vực.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các sở, ngành và các chuyên gia trong lĩnh vực

bất động sản đã đưa ra những bất cập về sản phẩm

bất động sản

thiếu tính đại

diện, thiếu tiêu chí so sánh, đội ngũ tham gia trong lĩnh vực tư vấn quản lý,

định giá đánh giá về thị trường bất động sản còn rất hạn chế về kinh nghiệm,

trình độ, dẫn đến kết quả định giá có sự sai lệch lớn, không sát và kịp thời với

thị trường.

Trên cơ sở của các ý kiến đóng góp, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, tham mưu cho Ủy

ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất với Bộ Xây dựng chỉnh sửa hoặc chấp thuận

một số nội dung liên quan đến chính sách./.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *