Xử phạt 3 cơ sở liên kết đào tạo với nước ngoài

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định xử phạt vi phạm hành

chính đối với ba đơn vị đào tạo trái quy định trên lãnh thổ Việt Nam.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và giáo dục Việt Nam (ERC Việt Nam), ở

số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh,

bị phạt số tiền 80 triệu đồng.

Với các lý do là tổ chức đào tạo

cử nhân theo thỏa thuận liên kết giữa ERC Việt Nam với Trường

University of Greenwich, Vương quốc Anh trên lãnh thổ Việt Nam; tổ chức

đào tạo thạc sỹ theo thỏa thuận liên kết giữa

ERC Việt Nam

với

Australian Institute Of Business Administration PTY LTD của Úc và

University of Wolverhamton, Vương quốc Anh;

ERC Việt Nam đã tuyển trái

phép 365 học viên (kể cả 139 học viên đang bồi dưỡng ngoại ngữ tạo

nguồn), trong đó chương trình thạc sỹ Quản trị kinh doanh liên kết với

AIBA tuyển được 68 học viên; chương trình cử nhân quản trị kinh doanh,

cử nhân quản trị kinh doanh khách sạn nhà hàng và du lịch, cử nhân quản

trị kinh doanh tài chính liên kết với Trường University of Greenwich,

Vương quốc Anh tuyển được 140 sinh viên; chương trình thạc sĩ quản trị

kinh doanh liên kết với University of Wolverhamton, Vương quốc Anh

tuyển được 18 học viên.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn ILA Việt Nam (

ILA Việt Nam

), địa chỉ số 51 Nguyễn Cư

Trinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, bị xử phạt tổng cộng 65 triệu đồng đối với với các lý do công ty này đã

liên kết với Martin College Úc, đào tạo tại Việt Nam chương trình cao

đẳng quản lý của Martin College Úc trên cơ sở bản thỏa thuận ghi nhớ

giữa ILA Việt Nam và Martin College Úc ngày 04/9/2008;

ILA Việt Nam đã

tuyển sinh trình độ cao đẳng theo chương trình của Martin College trên

lãnh thổ Việt Nam tổng cộng 240 học viên.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn dạy nghề đào tạo quốc tế

RAFFLES Việt Nam

địa

chỉ 117 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí

Minh, bị xử phạt tổng cộng 75

triệu đồng với lý do tổ chức đào tạo cấp độ 1, cấp độ 2 thuộc chương trình

cao đẳng của Raffles College of Higher Education Singapore trên lãnh

thổ Việt Nam; tổ chức

đào tạo

cấp độ 3 thuộc chương trình cử nhân của

Raffles College of Design & Commerce, Sydney, Úc, trên lãnh thổ

Việt Nam;

RAFFLES Việt Nam đã tuyển 396 học viên cấp độ 1, 2, 3 (cấp độ

1 với 218 học viên, cấp độ 2 là 119 học viên, cấp độ 3 là 59 học viên)

thuộc chương trình cao đẳng của Raffles College of Higher Education

Singapore và cử nhân của Raffles College of Design & Commerce,

Sydney, Úc.

Các hoạt động trên đã vi phạm quy định tại Nghị định

49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực giáo dục, được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 5,

Điều 1, Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 sửa đổi bổ sung một

số điều của Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 quy định về xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Ngoài ra cả ba đơn vị

trên còn chịu hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như phải

dừng các hoạt động quảng cáo, tuyển sinh và đào tạo trái phép các trình

độ đã ký kết với đối tác nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, trả lại

kinh phí cho người học, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người

học, giải quyết hậu quả (nếu có)…/.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *